Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wypadek drogowy a kolizja – Czym różnią się te pojęcia? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem, a kiedy z kolizją?

Justyna Małek13 maja 2022Komentarze (0)

W społeczeństwo utarło się, że każde zdarzenie na drodze nazywamy „wypadkiem”. Jednak istnieje kilka różnic pomiędzy wypadkiem drogowym a kolizją i warto je znać.

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Możemy powiedzieć, że z wypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy są ofiary śmiertelne lub osoby uczestniczące w zdarzeniu (kierowca, pasażer, pieszy) są poważnie ranne.

Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni stwierdza lekarz. Bez znaczenia jest tutaj długość zwolnienia lekarskiego wystawionego w związku z uczestniczeniem w wypadku drogowym.

Co to jest kolizja drogowa?

Definicji kolizji nie znajdziemy ani w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń. Przyjmuje się, że kolizja to zdarzenie, mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Najogólniej mówiąc, z kolizją (która określana jest również jako stłuczka) mamy do czynienia wtedy, gdy skutkiem wypadku są wyłącznie straty materialne – np. uszkodzony pojazd (bez względu na rozmiar szkody, czy to porsche czy maluch), płot, przewożony bagaż itd.

Zatem główna różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem to skutki – gdy dojdzie do ofiar śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała powyżej 7 dni, mamy do czynienia z wypadkiem. Jeżeli nie – z kolizją drogową.

Jeżeli doszło do wypadku drogowego to:

  • bezwzględnie wzywamy Policję. Nawet wtedy gdy poszkodowany tego nie chce i się temu sprzeciwia. Oczywiście wzywamy również pogotowie i w razie potrzeby straż pożarną (np. kiedy ktoś jest uwięziony w pojeździe, pojawia się zagrożenie pożaru lub jest duża liczba ofiar)
  • nie usuwamy, nie ruszamy, nie zmieniamy położenia żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia
  • zabezpieczamy wszystkie ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem (do ustalenia okoliczności wypadku, może przydać się wszystko, dlatego najlepiej nic nie ruszać)

Jeżeli doszło do niegroźnej kolizji to:

  • nie ma prawnego obowiązku wzywania na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji i w takiej sytuacji możemy spisać jedynie oświadczenie

Jednak… jakby to nie zabrzmiało, ja zachęcam gorąco do wezwania Policji i w takim przypadku.

Funkcjonariusze Policji sporządzają stosowną notatkę, w której opisują okoliczności, w jakich doszło do kolizji i określają przede wszystkim sprawcę. Spotkałam się w swojej praktyce zawodowej, iż sprawca zdarzenia uparcie wypierał się wszystkiego, co oświadczył na piśmie bezpośrednio po kolizji. Bo nie rozumiał co pisał, był w szoku, bo słońce za mocno świeciło i go oślepiało podczas pisania..

Pamiętaj

Policję wzywamy ZAWSZE gdy mamy podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem działania alkoholu lub środka odurzającego.

Pamiętaj też, o ile to możliwe o zrobieniu kilku zdjęć miejsca zdarzenia i uszkodzonych pojazdów. Taka dokumentacja fotograficzna bywa kluczowa w postępowaniu o uzyskanie należnych świadczeń.

Za zakończenie dodam co powinno się znaleźć w oświadczeniu o szkodzie sprawcy zdarzenia:

  • dane uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
  • dane pojazdów (marka, model, numery rejestracyjne),
  • dane z polisy sprawcy (nazwa zakładu ubezpieczeń i pełny numer polisy, data ważności),
  • dane świadków kolizji (imię, nazwisko oraz numer telefonu),
  • dokładny opis zdarzenia z uwzględnieniem uszkodzeń pojazdu (można wykonać szkic sytuacyjny),
  • podpisy kierujących pojazdami.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek

radca prawny 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.