Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ubezpieczenie OC sprawcy szkody

Justyna Małek18 maja 2022Komentarze (0)

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jak duże znaczenie ma dla poszkodowanego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarta między posiadaczem pojazdu (sprawcą wypadku lub kolizji drogowej) a ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OC – co to właściwie jest?

Jest to  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Na wstępie zaznaczam oczywistą oczywistość.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce (i w większości państw europejskich)  i jest to obowiązek wynikający wprost z ustawy.

Standardowa wersja tego ubezpieczenia zapewnia ochronę przez 12 miesięcy.

Na czym polega ubezpieczenie OC?

W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, ubezpieczenie OC chroni uczestników wypadku – zarówno sprawcę, jak i poszkodowanego.

Z jednej strony, umowa ubezpieczenia OC chroni majątek sprawcy wypadku, ponieważ dzięki ważnej polisie uniknie on odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. Z drugiej strony chroni poszkodowanego, ponieważ gwarantuje mu otrzymanie rekompensaty pieniężnej za następstwa zdarzenia drogowego od właściwego zakładu ubezpieczeń.

Najprościej mówiąc, w sytuacji gdy sprawca wypadku miał zawartą ważną umowę ubezpieczenia i doszło do wypadku, poszkodowany otrzyma należne mu świadczenia – odszkodowanie lub zadośćuczynienie (albo i to i to), od ubezpieczyciela sprawcy, a nie z jego kieszeni.

Co w przypadku gdy nie było ważnej polisy OC

w momencie zdarzenia?

Nic się nie martw.

W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o należne świadczenia. W celu jak najpełniejszej ochrony poszkodowanych w wyniku wypadków na drodze, powołano Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań i innych świadczeń, w sytuacji gdy sprawca zdarzenia nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC. Następnie fundusz kieruje roszczenie do sprawcy o zwrot wypłaconej kwoty.

A co w sytuacji gdy nie znam numeru polisy ubezpieczeniowej

lub nazwy zakładu ubezpieczeń sprawcy?

Tutaj też jest rozwiązanie.

Jeśli nie wiesz, do którego ubezpieczyciela się zwrócić o wypłatę odszkodowania skorzystaj ze strony internetowej wspomnianego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 1. Wejdź na stronę www.ufg.pl,
 2. Przejdź do zakładki – „Baza OC i AC”,
 3. Wybierz. „Sprawdź ubezpieczenia OC sprawcy wypadku”,
 4. Następnie na dostępnym formularzu, wpisz niezbędne dane: numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, datę zdarzenia i kraj, w którym doszło do wypadku,
 5. Gotowe – system UFG wskaże właściwy zakład ubezpieczeń sprawcy.

Wyszukiwarka UFG to bardzo przydatne narzędzie. Dzięki niemu dowiesz się, czy posiadacz pojazdu miał zawartą ważną umowę ubezpieczenia oraz z jakim zakładem ubezpieczeń umowa została zawarta. Dodatkowo, jeżeli miejscem wypadku był kraj inny niż Polska, uzyskasz informację, jaka firma ubezpieczeniowa będzie reprezentantem Twoich roszczeń.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu:

Szkody osobowe:

 • uszkodzenie ciała
 • roztrój zdrowia
 • śmierć poszkodowanego

Szkody majątkowe:

 • uszkodzenie samochodu
 •  zniszczenie samochodu
 • utrata, zniszczenie lub z uszkodzenie innego mienia

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem i wysiadaniem z auta
 • załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu
 • zatrzymaniem lub postojem

Co to jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna to suma  w granicach której ustala się i wypłaca odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia OC i  wynosi ono:

 • w razie szkód na osobie – 5 210 000 euro
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro

Kwoty wskazane powyżej dotyczą jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Oznacza to, że jeżeli będzie kilku poszkodowanych, to i tak górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wyznaczana wspomnianymi kwotami.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek

radca prawny 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: