Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

październik 2022

Zwrot kosztów leczenia po wypadku

Justyna Małek06 października 2022Komentarze (0)

Koszty leczenia z OC sprawcy poniesione po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji. Kiedy można otrzymać zwrot kosztów leczenia? Kwestię odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia reguluje art. 444 § 1 k.c.: W  razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia […]