Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

czerwiec 2022

Problemem dotykającym wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych jest wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia w zbyt niskiej wysokości lub odmowa jego wypłaty przez ubezpieczyciela. Niestety statystyki są mało optymistyczne. Co roku w Polsce pojawia się nawet kilkadziesiąt tysięcy decyzji zakładów ubezpieczeń o odmowie lub wypłacie świadczeń w zaniżonej wysokości.  Można stwierdzić, że jest to już powszechny proceder. […]

Osoby po­szko­do­wa­ne na sku­tek wy­pad­ku, chciałyby wypłaty odszkodowania z OC sprawy tak szybko, jak to możliwe. Trudno się dziwić, bowiem konsekwencje wypadku i związane z tym koszty są wysokie i osoby poszkodowane często nie są przygotowane na ponoszenie nagłych i nieoczekiwanych wydatków związanych z powstaniem szkody. Ważne jest aby osoba poszkodowana jak najszybciej zgłosiła szkodę […]

Osobom poszkodowanym w wypadkach, przysługują różne świadczenia, a zadośćuczynienie jest jednym z nich. Podstawą wypłaty zadośćuczynienia jest doświadczenie krzywdy niemajątkowej, czyli takiej która spowodowała cierpienia fizyczne i psychiczne u poszkodowanego. O zgłoszeniu szkody pisałam już tutaj Zgłoszenie szkody – gdzie, jak, kiedy? i tutaj Jak napisać zgłoszenie szkody? W takim razie, co skłania mnie do poświęcenia […]