Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Justyna Małek23 czerwca 2022Komentarze (0)

Problemem dotykającym wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych jest wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia w zbyt niskiej wysokości lub odmowa jego wypłaty przez ubezpieczyciela.

Niestety statystyki są mało optymistyczne. Co roku w Polsce pojawia się nawet kilkadziesiąt tysięcy decyzji zakładów ubezpieczeń o odmowie lub wypłacie świadczeń w zaniżonej wysokości.  Można stwierdzić, że jest to już powszechny proceder.

Jednak Ty, jako poszkodowany nie musisz bezwzględnie akceptować decyzji zakładu ubezpieczeń. Jeżeli odszkodowanie jest zbyt niskie lub w ogóle odmówiono Ci jego wypłaty, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela tzw. reklamację.

Zastanawiasz się, jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak najlepiej to zrobić?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Czy warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Zapewne wiele osób zastanawia się, czy warto wdawać się w polemikę z ubezpieczycielem i czy jest szansa na zmianę jego stanowiska.

Oczywiście, że warto. Przemawia za tym przede wszystkim argument braku kosztów, jakie niesie ze sobą składana reklamacja. Postępowanie odwoławcze przed towarzystwem ubezpieczeń jest całkowicie darmowe.

Pamiętaj jednak o tym, że skuteczność od decyzji ubezpieczyciela jest stosunkowo niska. Dlaczego? Trudno liczyć na obiektywne rozpatrzenie sprawy, gdy wydanie decyzji, jak również rozpoznanie odwołania od tej decyzji, należy do zadań tego samego podmiotu – zakładu ubezpieczeń. Także wnioski nasuwają się same.

Mimo wszystko zachęcam Cię do odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeń. Jest to pierwszy krok do tego, aby otrzymać satysfakcjonującą kwotę odszkodowania, bądź wypłatę świadczeń.

Jeśli odpowiednio skutecznie uzasadnimy swoje odwołanie, jest szansa, że nasza reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Jaki masz termin na złożenie odwołania?

Termin na złożenie odwołania to.:

 • 3 lata w razie kolizji, od momentu otrzymania ostatniej decyzji zakładu ubezpieczeń,
 • 20 lat w razie wypadku (jeśli szkoda jest skutkiem przestępstwa)

Różnicę pomiędzy wypadkiem a kolizją, opisałam w tym wpisie:  Wypadek drogowy a kolizja

Jak widać, na sporządzenie odwołania masz sporo czasu. Jednak nie zwlekaj z tym do ostatniej chwili. Wraz z upływem czasu, możesz zapomnieć o faktach, które mają istotne znaczenie i które mogłyby pozwolić na otrzymanie pozytywnej decyzji zakładu ubezpieczeń.

>>> Jaka renta powypadkowa może przysługiwać poszkodowanemu?

W  jakiej formie wnieść odwołanie?

Ubezpieczyciel powinien w decyzji poinformować Cię o prawie do złożenia reklamacji,

I wskazać w jakiej formie możesz to zrobić.  Zakład ubezpieczeń często wskazuje adres e-mailowy lub dokładny adres korespondencyjny na jaki możesz wysłać odwołanie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć:

 • Pisemnie – wyślij odwołanie tradycyjne pocztą (listem poleconym) na adres ubezpieczyciela lub zbierz wszystkie dokumenty i zanieś do najbliższej placówki.
 • Drogą elektroniczną – wyślij odwołanie pocztą elektroniczną na adres e-mail ubezpieczyciela lub logując się bezpośrednio w systemie szkody,
 • Ustnie – skontaktuj się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub wybierz się do oddziału Ubezpieczyciela

Jakie informacje powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie ma ustalonego z góry szablonu, ale powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy.

W odwołaniu od decyzji Ubezpieczyciela podaj koniecznie:

 • Data i miejsce sporządzenia odwołania
 • Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, opcjonalnie adres e – mail, numer telefonu)
 • dane zakładu ubezpieczeń, do którego skierowane jest odwołanie
 • numer likwidacji szkody (koniecznie zawrzyj w  piśmie lub w tytule e-maila numer identyfikujący zgłoszenie Twojej szkody. Dzięki temu pracownik zakładu ubezpieczeń sprawnie przypisze odwołanie do odpowiedniej sprawy – numer szkody znajdziesz w decyzji Ubezpieczyciela.
 • Twoje roszczenia względem ubezpieczyciela (wskaż jakiej kwoty się domagasz i z jakiego tytułu)
 • Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata,
 • Uzasadnienie
 • Podpis.

Najważniejszą kwestią przy odwołaniu od decyzji zakładu ubezpieczeń jest uzasadnienie.

>>> Czy można ubiegać się o zasądzenie wszystkich rodzajów rent jednocześnie? Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Nie wystarczy, że napiszesz że przyznana kwota odszkodowania jest zbyt niska albo że nie zgadasz się z odmową wypłaty świadczeń.

Nie musisz pisać długiego i sformalizowanego uzasadnienia, ale żeby odwołanie było skuteczne, konieczna jest dobra argumentacja, przytoczenie kontrargumentów w stosunku do racji towarzystwa ubezpieczeniowego, a jeszcze lepiej przedstawienie dowodów na poparcie swojego stanowiska.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek
radca prawny

***

Koszty leczenia prywatnego

Z tego wpisu uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 • Zwrotu jakich kosztów można się domagać?
 • Czy w sprawach o odszkodowanie można dochodzić zwrotu kosztów leczenia w niepublicznych placówkach medycznych?
 • Czy ubezpieczyciel pokryje koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji?

[Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: