Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

wrzesień 2022

W kwestii pojęć związanych z tematyką odszkodowawczą często pojęcia „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” są używane zamiennie. Choć w języku potocznym takie uproszczenie jest akceptowalne, to jednak z punktu widzenia prawa, terminy te są odrębnymi instytucjami prawa cywilnego i oznaczają dwie zupełnie inne formy rekompensaty poniesionych szkód. Czym zatem różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia? Kiedy poszkodowany może ubiegać się o […]