Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zadośćuczynienie po wypadku

Justyna Małek21 lipca 2022Komentarze (0)

Jednym z najbardziej popularnych roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanych wskutek wypadków komunikacyjnych jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podstawę prawną dochodzenia zadośćuczynienia w tym przypadku stanowi art. 445 k.c.

W tym wpisie postaram Ci się wyjaśnić czym właściwie jest zadośćuczynienie oraz wyjaśnić jakie czynniki należy brać pod uwagę określając odpowiednią kwotę zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie po wypadku

Czym jest zadośćuczynienie? 

Zgodnie z normą wynikającą z art. 445 k.c.:

 • w razie uszkodzenia ciała,
 • lub wywołania rozstroju zdrowia

sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Nie ma tutaj znaczenia czy doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, czy też uszczerbek ten ma jedynie charakter przemijający.

Pamiętaj:

Wystarczą nawet przemijające zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, nawet polegające tylko na doznaniu cierpień natury psychicznej, abyś mógł dochodzić zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń.

Jednakże podstawową przesłanką jaka koniecznie musi być spełniona, aby sąd zasądził zadośćuczynienie jest wystąpienie krzywdy u poszkodowanego, jako szkody niemajątkowej.

Innymi słowy zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym na rzecz poszkodowanego – którego celem jest próba wyrównania, złagodzenia dolegliwości bólowych po wypadku oraz wiążących się z tym negatywnych przeżyć natury psychicznej takich jak np. trudności w zakresie codziennej egzystencji – higiena, zakupy, życie rodzinne, spadek wydajności w pracy, niemożność realizacji swoich pasji czy hobby, konieczność korzystania z pomocy innych osób czy zmiana planów życiowych.

>>> W jaki sposób zgłosić szkodę, która powstała w wyniku wypadku lub kolizji drogowej? Zgłoszenie szkody – gdzie, jak, kiedy?

Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia

Poszkodowany występując z roszczeniem o zadośćuczynienie musi oszacować rozmiar doznanej szkody niemajątkowej. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy iż żadna suma pieniężna nie zrekompensuje w pełni uszczerbku w sferze zdrowia i życia poszkodowanego.

Aby choć w pewnym stopniu ułatwić zadanie poszkodowanemu jak i sądowi orzekającemu w sprawie, orzecznictwo wypracowało pewne kryteria, które mogą pomóc w określeniu doznanej krzywdy, a co za tym idzie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

W przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia należy uwzględniać czynniki takie jak:

 • czas trwania uszczerbku
 • stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych
 • nieodwracalność skutków wypadków (oszpecenie, kalectwo)
 • wiek poszkodowanego
 • rodzaj wykonywanej pracy
 • dotychczasowy sposób życia poszkodowanego
 • szanse na przyszłość
 • poczucie nieprzydatności społecznej poszkodowanego
 • bezradność życiowa
 • konieczność korzystania z pomocy innych osób przy czynnościach dnia codziennego.

Należy pamiętać, że ocena kryteriów decydujących o wysokości zadośćuczynienia zależy od  okoliczności konkretnej sprawy i konkretnego poszkodowanego.

>>> Stałe elementy pisma, które pomogą Ci samodzielnie sporządzić zgłoszenie szkody: Jak napisać zgłoszenie szkody?

Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.

Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być „odpowiednia”, w tym znaczeniu, że powinna być – przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego, utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek
radca prawny

Zdjęcie: Artyom Kulakov

***

Renta z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego może w określonych sytuacjach domagać się renty od Ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy.

Renta stanowiąc szczególną postać odszkodowania, cechuje się periodycznością tzn. jej wypłata następuje w regularnych odstępach czasowych [Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: