Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

sierpień 2022

Podstawowym przepisem, który należy mieć na uwadze w kwestii ustalenia wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przysługującemu poszkodowanemu po wypadku, jest art. 445 § 1 k.c. Zgodnie z treścią tego przepisu zadośćuczynienie polega na przyznaniu poszkodowanemu odpowiedniej sumy pieniężnej za doznaną krzywdę. No tak, zgadza się, ale w jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia? Jak to […]