Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

maj 2022

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i na skutek tego zdarzenia doznałeś uszczerbku na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym, przysługują Ci świadczenia z po­li­sy ubezpie­cze­nio­wej spraw­cy wy­pad­ku. Aby otrzy­mać należne świadczenia na­le­ży w pierwszej kolejności zgłosić szkodę tj. zwró­cić się z wnio­skiem do to­wa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go, w któ­rym wy­ku­pio­na zo­sta­ła po­li­sa OC sprawcy. Z poprzedniego wpisu […]

Po wypadku lub kolizji drogowej, poszkodowani w większości przypadków zdają sobie sprawę, że trzeba zgłosić szkodę. No właśnie, ale jak to zrobić prawidłowo? Gdzie zgłaszamy szkodę? Szkodę zgłaszamy do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał polisę OC. Tak jest na ogół. Jaki to zakład ubezpieczeń dowiesz się z notatki policyjnej lub z oświadczenia sprawcy. Jeżeli […]

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jak duże znaczenie ma dla poszkodowanego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarta między posiadaczem pojazdu (sprawcą wypadku lub kolizji drogowej) a ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC – co to właściwie jest? Jest to  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Na wstępie zaznaczam oczywistą […]

W społeczeństwo utarło się, że każde zdarzenie na drodze nazywamy „wypadkiem”. Jednak istnieje kilka różnic pomiędzy wypadkiem drogowym i kolizją, które warto znać. Z niniejszego wpisu dowiesz się czym różni się wypadek drogowy od kolizji.  Co to jest wypadek drogowy? Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących […]