Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – zaniżona wycena naprawy pojazdu

Justyna Małek08 lipca 2022Komentarze (0)

Jeśli odszkodowanie jest zbyt niskie lub w ogóle odmówiono Ci jego wypłaty, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

W poprzednim wpisie opisałam najważniejsze kwestie dotyczące odwołania Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Natomiast teraz chciałabym Ci wyjaśnić na co musisz zwrócić uwagę, odwołując się od decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Niestety zaniżanie wyceny naprawy pojazdu to częsta praktyka zakładów ubezpieczeniowych. Niektórzy, po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela, machną ręką na zaniżone odszkodowanie i nie podejmą żadnych kroków by uzyskać wyższą kwotę. To błędna postawa – nie warto rezygnować z pieniędzy, które Ci się po prostu należą.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – zaniżona wycena naprawy pojazdu

Na początek – wizyta rzeczoznawcy samochodowego

Najczęściej w procesie likwidacji szkody konieczna jest wizyta rzeczoznawcy samochodowego.

Nie dzieje się tak zawsze, ponieważ przy niewielkich uszkodzeniach pojazdu, coraz częściej wymagane jest, aby to poszkodowany sporządził dokumentację zdjęciową. Zrobione zdjęcia wysyłamy online do ubezpieczyciela i na tej podstawie zakład ubezpieczeń sporządza kosztorys i wydaje decyzję.

Zadaniem rzeczoznawcy jest dokonanie oględzin pojazdu i ocena skali uszkodzeń, które powstały w momencie kolizji lub wypadku.

To istotny etap postępowania likwidacyjnego, ponieważ na podstawie danych dostarczonych przez rzeczoznawcę, ubezpieczyciel wydaje decyzję o przyznaniu Ci odszkodowania.

Pamiętaj: Przed wizytą rzeczoznawcy nie dokonuj żadnych napraw pojazdu.

Zakład ubezpieczeniowy po otrzymaniu od rzeczoznawcy dokumentacji z oględzin pojazdu sporządza kosztorys naprawy samochodu i na jego podstawie podejmuje decyzję o wysokości przysługującego Ci odszkodowania.

Pamiętaj: Jeżeli ubezpieczyciel nie dołączył do wydanej decyzji kalkulacji naprawy, koniecznie wezwij go do jej przedstawienia.

>>> Jak uzasadnić wniosek o zadośćuczynienie? Sprawdź w: Zgłoszenie szkody – wniosek o zadośćuczynienie

Co powinien zawierać kosztorys naprawy pojazdu?

Kosztorys naprawy pojazdu powinien być sporządzony rzetelnie i zawierać szczegółową specyfikację przeprowadzonych czynności naprawczych.

Kosztorys naprawy pojazdu powinien zawierać:

  • markę i model pojazdu, numer rejestracyjny, numer podwozia, przebieg
  • rok produkcji
  • liczbę i rodzaj części pojazdu, jakie podlegają naprawie, wymianie wraz z ich cenami
  • wykaz jakości części uwzględnionych w kosztorysie (oznaczenia O, Q, P)
  • liczbę i rodzaj operacji, koniecznych do usunięcia szkody (powinny być wyszczególnione)
  • liczby, rodzaju oraz stawek roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy pojazdu (kosztorys powinien wyszczególniać stawki oraz liczbę roboczogodzin za prace blacharskie i lakiernicze)

Zaniżona wycena kosztorysu – na co uważać?

Zakłady ubezpieczeniowe stosują szereg praktyk mających na celu zaniżenie wyceny kosztorysu, a co za tym idzie, wypłaty jak najmniejszej kwoty odszkodowania.

Aby tego uniknąć, najlepiej dołączyć do swojego odwołania kosztorys niezależnego rzeczoznawcy. Co prawda nie jest on wiążący dla zakładu ubezpieczeń i generuje pewne koszty (których zwrotu możesz się domagać od ubezpieczyciela),ale może być bardzo pomocny w udowodnieniu rzeczywistych kosztów naprawy auta.

W reklamacji warto opisać najistotniejsze różnice w obu kosztorysach, tym od ubezpieczyciela i niezależnego rzeczoznawcy.

Ubezpieczyciel  najczęściej zaniża przyznane odszkodowanie z OC sprawy z kilku powodów:

  • Stosuje w kalkulacji ceny części nieoryginalnych, tańszych zamienników

Ubezpieczyciel może stosować ceny części od alternatywnych dostawców tylko jeżeli uszkodzone części również były zamiennikami, w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel ma obowiązek ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie cen nowych, oryginalnych części.

  • Przyjmuje amortyzację wartości części, stosuje tzw. urealnienie wartości części zamiennej, czyli pomniejsza wartości części samochodowych o stopień ich zużycia

W niektórych przypadkach zakład ubezpieczeń ma do tego prawo np. w sytuacji uszkodzenia podczas wypadku opony, czy innych części eksploatacyjnych – hamulców, wahaczy czy elementów układu napędowego. W takich sytuacjach wypłata odszkodowania obniżona jest o realne pomniejszenie wartości zużytej części. Ale zakłady ubezpieczeń nagminnie stosują amortyzację np. przy częściach nadwozia i tu powinien pojawić się dla Ciebie znak ostrzegawczy. Co to oznacza? Otóż zamiast otrzymać odszkodowanie w wysokości 1000 zł za uszkodzony błotnik (który przed kolizją nie nosił żadnych śladów zużycia), towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje 50 % amortyzację dla błotnika i przyznaje odszkodowanie 500 zł. Jako odnośnik dla zużycia błotnika, ubezpieczyciel przyjmuje wiek pojazdu. Zatem w jaki sposób ubezpieczyciel określa procentowo stopień zużycia błotnika, szyby, czy zderzaka, biorąc pod uwagę tylko wiek pojazdu, tego nie wie nikt.  Jest to ewidentne naciąganie rzeczywistości.

  • Przyjmuje zaniżone stawki za roboczogodzinę warsztatu naprawczego

Co do zasady stawki za roboczogodzinę prac blacharskich i lakierniczych ustalone przez ubezpieczyciela powinny odpowiadać cenom stosowanym przez warsztaty naprawcze działające na terenie miejsca zamieszkania poszkodowanego, ale również przez warsztat, który został do tego celu wybrany przez poszkodowanego nawet jeśli jest on jednym z droższych w okolicy. Rzeczywistość bywa inna. Ubezpieczyciel stosuje stawki, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w realiach rynkowych.

  • Nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych części pojazdu

Ubezpieczyciel stwierdza, że dana część była już uszkodzona wcześniej i nie kwalifikuje jej jako mającą związek przyczynowy z wypadkiem.

>>> Sprawdź w jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia

Jeśli ubezpieczyciel potraktował Cię w „taki sposób”, nie zniechęcaj się tylko napisz odwołanie, bo odszkodowanie w prawidłowej wysokości po prostu Ci się należy.

Mam nadzieję, że z tego wpisu dowiedziałeś się jak napisać odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela. Po więcej wiedzy zapraszam Cię do innych moich wpisów na blogu.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz do mnie.

Justyna Małek
radca prawny

***

Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej przez osoby bliskie

Wśród roszczeń, których poszkodowani mogą dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, są koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym.

Osoby poszkodowane często ze względu na odniesione urazy, złamanie ręki, nogi czy uszkodzenie kręgosłupa, potrzebują pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności [Czytaj dalej…]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: