Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emarketi/domains/zadoscuczynieniepowypadku.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/head.php on line 162
O mnie - Zadośćuczynienie po wypadku

Szymon Semeniuk

aplikant radcowski

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących postępowania odszkodowawcze...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

O mnie

Jestem aplikantem radcowskim III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, współpracującym obecnie z Kancelarią Radcy Prawnego Leszka Blocha.  W 2015 roku, rozpocząłem również studnia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku.

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących ,,postępowania odszkodowawcze” zarówno od strony poszkodowanego powoda, firmy odszkodowawczej, jak również pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń.

Powyższe, stanowi niezwykle cenne doświadczenie, pozwalające szeroko patrzeć na dany stan faktyczny i proces dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień, rent etc. przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń, UFG, PBUK. Daje to możliwość rozumienia i przewidywania pewnych poczynań podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody, prowadząc tym samym do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

I o tym właśnie jest ten blog – o skutecznej realizacji uprawnień poszkodowanego na każdym z etapów postępowania likwidacyjnego – zarówno przedsądowego jak i sądowego.

Zapraszam do lektury!