Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot kosztów leczenia po wypadku

Justyna Małek06 października 2022Komentarze (0)

Koszty leczenia z OC sprawcy poniesione po wypadku drogowym należą do podstawowej grupy roszczeń przy szkodach osobowych, w których nastąpił uszczerbek na zdrowiu oraz konieczność leczenia lub rehabilitacji.

Koszty leczenia po wypadku

Kiedy można otrzymać zwrot kosztów leczenia?

Kwestię odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia reguluje art. 444 § 1 k.c.:

W  razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czytaj dalej >>>

W kwestii pojęć związanych z tematyką odszkodowawczą często pojęcia „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” są używane zamiennie. Choć w języku potocznym takie uproszczenie jest akceptowalne, to jednak z punktu widzenia prawa, terminy te są odrębnymi instytucjami prawa cywilnego i oznaczają dwie zupełnie inne formy rekompensaty poniesionych szkód.

Zadośćuczynienie czy odszkodowanie

Czym zatem różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia? Kiedy poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, a w jakich sytuacjach należy mu się zadośćuczynienie?

Czytaj dalej >>>

Podstawowym przepisem, który należy mieć na uwadze w kwestii ustalenia wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przysługującemu poszkodowanemu po wypadku, jest art. 445 § 1 k.c.

Zgodnie z treścią tego przepisu zadośćuczynienie polega na przyznaniu poszkodowanemu odpowiedniej sumy pieniężnej za doznaną krzywdę.

No tak, zgadza się, ale w jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia?

Jak to jest, że w niemal identycznych sprawach zapadają różne wyroki?

Dlaczego jednemu poszkodowanemu po wypadku sąd zasądzi wyższą kwotę zadośćuczynienia, niż innej osobie poszkodowanej mającej taki sam uraz?

W jaki sposób ustala się kwotę zadośćuczynienia

Wszystko zależy od realiów konkretnej sprawy

Ze względu na to, iż w kodeksie cywilnym nie ma wskazanych jakichkolwiek kryteriów, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, a także ze względu na niewymierność cierpienia i utraty zdrowia, określenie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pozostawione zostało sądowi.

Należy pamiętać o tym, iż sąd nie działa tutaj dowolnie, według swojego „widzimisię”.

Czytaj dalej >>>

Zadośćuczynienie po wypadku

Justyna Małek21 lipca 2022Komentarze (0)

Jednym z najbardziej popularnych roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanych wskutek wypadków komunikacyjnych jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podstawę prawną dochodzenia zadośćuczynienia w tym przypadku stanowi art. 445 k.c.

W tym wpisie postaram Ci się wyjaśnić czym właściwie jest zadośćuczynienie oraz wyjaśnić jakie czynniki należy brać pod uwagę określając odpowiednią kwotę zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie po wypadku

Czym jest zadośćuczynienie? 

Zgodnie z normą wynikającą z art. 445 k.c.:

  • w razie uszkodzenia ciała,
  • lub wywołania rozstroju zdrowia

sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Czytaj dalej >>>

Jeśli odszkodowanie jest zbyt niskie lub w ogóle odmówiono Ci jego wypłaty, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

W poprzednim wpisie opisałam najważniejsze kwestie dotyczące odwołania Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Natomiast teraz chciałabym Ci wyjaśnić na co musisz zwrócić uwagę, odwołując się od decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Niestety zaniżanie wyceny naprawy pojazdu to częsta praktyka zakładów ubezpieczeniowych. Niektórzy, po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela, machną ręką na zaniżone odszkodowanie i nie podejmą żadnych kroków by uzyskać wyższą kwotę. To błędna postawa – nie warto rezygnować z pieniędzy, które Ci się po prostu należą.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – zaniżona wycena naprawy pojazdu

Na początek – wizyta rzeczoznawcy samochodowego

Najczęściej w procesie likwidacji szkody konieczna jest wizyta rzeczoznawcy samochodowego.

Nie dzieje się tak zawsze, ponieważ przy niewielkich uszkodzeniach pojazdu, coraz częściej wymagane jest, aby to poszkodowany sporządził dokumentację zdjęciową. Zrobione zdjęcia wysyłamy online do ubezpieczyciela i na tej podstawie zakład ubezpieczeń sporządza kosztorys i wydaje decyzję.

Czytaj dalej >>>