Szymon Semeniuk

aplikant radcowski

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących postępowania odszkodowawcze...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zadośćuczynienie po wypadku

Stan Faktyczny: Mężczyzna spieszył się do pracy. Podjechał pod dystrybutor gazu, aby zatankować samochód i użył zainstalowanego na nim dzwonka, aby poprosić pracownika stacji o zatankowanie. Ponieważ pracownik nie podchodził, postanowił zatankować samodzielnie. Mimo braku na dystrybutorze rękawic ochronnych, zdjął „pistolet” z dystrybutora i podpiął go do samochodu. Spowodowało to nagłą emisję gazu. Kiedy mężczyzna […]

Stłuczka – i co dalej?

Szymon Semeniuk02 stycznia 2019Komentarze (0)

Stłuczka – co dalej? W okresie jesienno – zimowym bardzo często spotykanym zjawiskiem drogowym są wszelkiego rodzaju niegroźnie wyglądające stłuczki. Osoby uczestniczące w nich na ogół bagatelizują ich skutki, skupiając się na ,,wyklepaniu” auta oraz uzyskaniu stosownego odszkodowania z tego tytułu. Warto jednak zauważyć iż przynajmniej 90 procent stłuczek, w szczególności uderzeń bocznych i z […]

Czytając przepisy dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, można zadać sobie pytanie, kiedy roszczenie o zadośćuczynienie staje się wymagalne. Ponieważ termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony i nie wynika z właściwości zobowiązania, zastosowanie znajduje ogólna reguła wyrażona w art. 455 KC, co oznacza, że roszczenie staje się wymagalne po wezwaniu dłużnika do spełnienia świadczenia. Wskazuje na […]

W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie można wyróżnić dwie kategorie osób, których dobra osobiste uległy naruszeniu w wyniku zdarzenia szkodowego – bezpośrednio poszkodowanych oraz pośrednio poszkodowanych. Ostatni wpis dotyczył pierwszej grupy. Dzisiaj z kolei chciałbym poruszyć problematykę dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Zgodnie z treścią art. 446 §  4 KC Sąd […]

Kluczowe roszczenie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym z jakim może on wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego to tzw ,,zadośćuczynienie” za doznaną krzywdę. Zgodnie z art. 445 §1 KC ,,W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym – art. 444 kc § 1 ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia…” – sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia […]