Szymon Semeniuk

aplikant radcowski

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących postępowania odszkodowawcze...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Odszkodowanie za szkodę

Stan Faktyczny: Mężczyzna spieszył się do pracy. Podjechał pod dystrybutor gazu, aby zatankować samochód i użył zainstalowanego na nim dzwonka, aby poprosić pracownika stacji o zatankowanie. Ponieważ pracownik nie podchodził, postanowił zatankować samodzielnie. Mimo braku na dystrybutorze rękawic ochronnych, zdjął „pistolet” z dystrybutora i podpiął go do samochodu. Spowodowało to nagłą emisję gazu. Kiedy mężczyzna […]

Wcześniejsza naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania – 7 grudnia 2018 r., Sygn. akt III CZP 51/18 Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II Ca 1199/17, przedstawił zagadnienie prawne: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed ustaleniem wysokości […]

Jak postępować w przypadku, gdy jesteśmy sprawcami stłuczki, a nie możemy skontaktować się z właścicielem uszkodzonego pojazdu. Otóż pozostawienie za wycieraczką kartki ze wskazaniem naszych danych, nie wystarczy – tak wynika z najnowszego orzecznictwa Sądów powszechnych. Dbałość o skuteczne przekazanie informacji poszkodowanemu spoczywa w takiej sytuacji na sprawcy, a to z uwagi chociażby na brzmienie […]

Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski złożył wniosek o rozpatrzenie w składzie siedmiu sędziów pytania, które budzi wątpliwości w orzecznictwie: Czy podmiotowi, który na podstawie art. 509 k.c. nabył od poszkodowanego lub jego następcy wierzytelność odszkodowawczą dotyczącą szkody komunikacyjnej, przysługuje w ramach odszkodowania należnego od ubezpieczyciela zwrot kosztu zleconej przez niego osobie trzeciej ekspertyzy prywatnej mającej […]

Od października 2018, notatki policyjne z wypadków drogowych, dostępne będą dla zainteresowanych ubezpieczycieli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stworzonego przy współpracy UFG oraz PBUK. Nowe rozwiązanie ma za zadanie przyspieszenie wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, bowiem umożliwi szybsze ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody. Biorąc pod uwagę fakt, iż Policja średnio rocznie  sporządza ponad […]