Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

O blogu

Blog ten traktuje o skutecznym dochodzeniu szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych od podmiotów ponoszących odpowiedzialność za skutki wypadków komunikacyjnych. Podmioty te, w zdecydowanej większości to Towarzystwa Ubezpieczeniowe (w przypadku ważnej polisy OC bezpośredniego sprawcy zdarzenia), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych etc.

Każdy kto podjął próbę wyegzekwowania swoich racji od w/w instytucji, ten wie że nie jest to łatwe. Kosztuje to wiele wysiłku, nerwów a bez odpowiedniej wiedzy niejednokrotnie kończy się fiaskiem lub efekty starań, delikatnie mówiąc nie są zadowalające. Sprawę komplikuje również fakt, iż Towarzystwa ubezpieczeniowe, UFG, PBUK dysponują dużym zapleczem merytorycznym, bogatym doświadczeniem, potencjałem osobowym etc. których to celem jest – uniemożliwienie wypłaty, lub wypłata jak najniższych kwot dla poszkodowanego lub jego bliskich.

Nie ma co się zatem dziwić, iż poszkodowany w wypadku lub jego bliscy w takich właśnie sytuacjach potrzebują profesjonalnego wsparcia i fachowej pomocy. Właśnie w tym miejscu należy postawić sobie pytanie: czemu właściwie ma służyć prowadzenie bloga o takiej tematyce?

Czemu ma służyć ten blog?

Niniejszy blog ma służyć pomocą w zakresie skutecznego dochodzenia świadczeń pieniężnych występujących w związku z zaistnieniem szkody, krzywdy u poszkodowanego. Jest to pewnego rodzaju proces, sekwencja następujących po sobie czynności, podczas wykonywania których, nie trudno o pomyłkę.

W uproszczeniu zaczyna się on od właściwego określenia podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, prawidłowego sformułowania roszczenia (prawidłowego tzn. odpowiedniego rodzaju i we właściwej wysokości) następnie następuje zgłoszenie szkody, kolejnym etapem jest decyzja odmowna lub przyznająca pewne środki pieniężne które zazwyczaj w 99% są znacząco zaniżone, następnym krokiem może być jeszcze odwołanie od decyzji, lecz zazwyczaj ,,pełniejsze” naprawienie szkody lub krzywdy nastąpi dopiero w procesie sądowym – którego nota bene nie należy się bać.

Celem poszczególnych wpisów na tym blogu będzie zatem przybliżenie oraz objaśnienie poszczególnych elementów procesu tzw. likwidacji szkody i to zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach należy walczyć o swoje prawa, oraz próba (wszak każdy stan faktyczny, poszkodowany jest inny, inne są również jego cierpienia) określenia jakich kwot w danej sytuacji możemy żądać.

Zapraszam zatem do lektury, merytorycznych komentarzy a w razie potrzeby do kontaktu.