Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Osoby po­szko­do­wa­ne na sku­tek wy­pad­ku, chciałyby wypłaty odszkodowania z OC sprawy tak szybko, jak to możliwe. Trudno się dziwić, bowiem konsekwencje wypadku i związane z tym koszty są wysokie i osoby poszkodowane często nie są przygotowane na ponoszenie nagłych i nieoczekiwanych wydatków związanych z powstaniem szkody. Ważne jest aby osoba poszkodowana jak najszybciej zgłosiła szkodę […]