Justyna Małek

radca prawny

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jestem pełnomocnikiem poszkodowanych w postępowaniach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, na etapie przedsądowym i sądowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ubezpieczenie OC sprawcy szkody

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się jak duże znaczenie ma dla poszkodowanego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarta między posiadaczem pojazdu (sprawcą wypadku lub kolizji drogowej) a ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC – co to właściwie jest? Jest to  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Na wstępie zaznaczam oczywistą […]