Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot utraconego dochodu jako świadczenie odszkodowawcze

Sylwia Fota27 stycznia 2021Komentarze (0)

Tematyką związaną z powypadkowymi świadczeniami odszkodowawczymi są także roszczenia o zwrot utraconych zarobków. Przerwa w pracy spowodowana wypadkiem powoduje po stronie poszkodowanego stratę w dochodach, jak również przepadek wszelkich korzyści płynących z wykonywania zawodu. Osoba poszkodowana ma prawo rościć od sprawcy szkody albo jego ubezpieczyciela zwrotu utraconego na skutek wypadku dochodu. Roszczenie dotyczy wszelkich dochodów jakie mógłby uzyskać poszkodowany gdyby był w pełni zdolny do pracy. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia podstawowego, a także utraconych zleceń oraz braku możliwości podjęcia pracy za granicą lub w kraju przez osoby pozostające bez zatrudnienia – osoby bezrobotne.

Zwrot utraconych dochodów dotyczy dochodów nieosiągniętych, ale realnych do osiągnięcia, Sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel zwrot utraconych dochodów wyrównuje do kwot netto z umowy o pracę, tj. 80% wypłaca ZUS, a pozostałe 20 % podmiot ubezpieczeniowy sprawcy szkody. Wysokość roszczenia zależy od dochodów uzyskiwanych przez poszkodowanego, które zostały utracone na skutek wypadku i konsekwencji z nim związanych. Zwrot obejmuje okres zwolnienia chorobowego lub leczenia szpitalnego związanego z zaistnieniem wypadku, który powinien zostać odpowiednio udokumentowany. W sytuacji gdy doszło do utraty pracy przez poszkodowanego na skutek wypadku, tj. np. gdy nie przedłużono z nim umowy o pracę lub umowy zlecenia, bądź poszkodowany zamknął prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą z uwagi na utratę zleceń, wówczas może dochodzić roszczenia z tytułu utraconych dochodów. Może także się zdarzyć, że niezdolność do pracy poszkodowanego trwa dłużej niż 6 miesięcy i orzeczono wobec niego trwały uszczerbek na zdrowiu, wówczas istnieje możliwość wystąpienia o świadczenie rentowe związane z utratą dochodów w przyszłości. Jeśli chodzi o kwestię innych składników wynagrodzenia, jak np. premii bądź też kwestię np. utraconej możliwości awansu – które nie zostaną uregulowane przez organ rentowy – osoba poszkodowana może o nie wystąpić, jeśli tylko będzie w stanie je udowodnić.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: