Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot kosztów specjalnej diety poszkodowanego

Sylwia Fota08 listopada 2018Komentarze (0)

Niezbyt często stosowanym w praktyce i niedocenianym przez pełnomocników jest roszczenie w przedmiocie zwrotu poniesionych kosztów stosowania specjalnej diety przez poszkodowanego. Art 444 § 1 kc przewiduje, w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmujące wszelkie wynikłe z tego powodu koszty – a więc również wydatki poniesione w związku ze stosowaniem specjalnej diety.

Powyższy pogląd znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Jak czytamy w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1973 roku, Sygn. akt II CR 194/73 – odszkodowanie obejmuje także koszty podawania choremu „bardziej wyszukanych potraw”, choćby dieta taka nie była konieczna dla prawidłowego przebiegu terapii; lepsza dieta korzystnie wpływa na proces leczenia. Stanowisko to zostało potwierdzone w Uchwale Sądu Najwyższego z 19.06.1975 r., Sygn. akt V PRN 2/75, jak również w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.01.2016 r., Sygn. akt VI Aca 425/15).

Oczywiście takie odszkodowanie nie obejmuje „zwykłych” kosztów wyżywienia, ponieważ koszty takie nie są szkodą – poszkodowany musiałby je ponosić nawet w przypadku braku zdarzenia szkodowego. Wskazanie stosownej kwoty odszkodowania sprowadzać się będzie zatem do obliczenia różnicy pomiędzy kosztami diety przed wypadkiem, a kosztami ponoszonymi podczas rekonwalescencji powypadkowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: