Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot kosztów opieki osób trzecich nad poszkodowanym

Sylwia Fota31 października 2018Komentarze (0)

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu warto wskazać na poszczególne kategorie roszczeń odszkodowawczych mających swoją podstawę w art. 444 § 1 k.c. Jednym z podstawowych w tym zakresie jest roszczenie w przedmiocie zwrotu kosztów opieki – jakiej musiał podlegać poszkodowany w następstwie uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym.

Poszkodowany może dochodzić zwrotu kosztów opieki, jeśli ze względu na stan jego zdrowia taka opieka była lub jest potrzebna. Wykazaniu zatem podlega konieczność podlegania opiece. Nie ma natomiast znaczenia okoliczność, czy poszkodowany takie koszty w rzeczywistości poniósł tj. wypłacił stosowne kwoty na rzecz osób świadczących opiekę – a to z uwagi na fakt iż np. pomoc pochodziła ze strony osób najbliższych. Od stanu poszkodowanego zależy dzienny wymiar godzinowy otrzymywanej pomocy jak również, liczba dni w których pomoc była świadczona.

Co się tyczy określenia wysokości stawki godzinowej, powszechnie stosowanym punktem odniesienia są w tym zakresie stawki godzinowe odpłatnej pomocy medycznej świadczonej przez podmioty publiczne takiej jak MOPS, MOPR i in. Dla przykładu stawka taka, określona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, od 1 stycznia 2018 roku wynosi 17 zł/h.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r., VI ACa 425/15, Legalis, w którym stwierdził, że w przypadku sprawowania opieki nad poszkodowanym przez członków rodziny obliczanie odszkodowania powinno nastąpić bez uwzględnienia danin publicznoprawnych. Powyższy wyrok powoływany jest regularnie przez Towarzystwa Ubezpieczeń we wszelkiego typu odpowiedziach na kierowane doń żądania. Warto zatem, mieć również na uwadze jego treść przy określaniu wysokości dochodzonego odszkodowania. W procesie (w przypadku przeprowadzenia takiegoż dowodu) decydujące znaczenie w zakresie określenia wymiaru godzinowego, jak i stawki pieniężnej, ma dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa.

Odszkodowania otrzymywane w związku z koniecznością podlegania opiece ze strony osób trzecich, niejednokrotnie stanowią realną wartość ekonomiczną – w szczególności w związku z poważnymi urazami ortopedycznymi wiążącymi się z trudnościami w zakresie poruszania – zatem warto wystąpić również z takim roszczeniem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: