Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot kosztów leczenia

Sylwia Fota02 kwietnia 2019Komentarze (0)

Niejednokrotnie w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, osoby w nich poszkodowane dochodzą od ubezpieczycieli zwrotu m.in. kosztów leczenia. Przepisy ewidentnie wskazują, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jak również zobowiązany do naprawienia szkody na żądanie poszkodowanego musi wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia; jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, to także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Bardzo często zdarza się, że mimo udokumentowanych kosztów  leczenia, które przedkłada się ubezpieczycielowi celem ich zwrotu. Nierzadko się zdarza, że podmioty ubezpieczeniowe odmawiają ich zwrotu czy to w całości czy też w części.

Do powyższych kosztów leczenia można zaliczyć m.in.:. leczenia szpitalne – zabiegi, operacje, opieka lekarska, pielęgniarska, konsultacje u specjalistów; opiekę pozaszpitalną – zabiegi ambulatoryjne, wizyty domowe lekarskie, domowa opieka pielęgniarska, wizyty u specjalistów, domowe zabiegi rehabilitacyjne; leczenie – za środki przeciwbólowe, rozluźniające, maści, kołnierze ortopedyczne; sprzęt w postaci wózka, okularów, kul, lasek, protez, aparatów słuchowych, sprzętu ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego; przejazd osób bliskich i trzecich do szpitala i ze szpitala; pomocy i opieki poszkodowanym; odpowiedniego odżywiania związanego z doznanymi urazami po wypadku; zatrudnienia pomocy do wykonywania określonych prac domowych; wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i do sanatorium, etc. Katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i przez podmiot ubezpieczeniowy winny być uwzględniane wszelkie koszty, które biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej, dają realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, a nie tylko koszty uwzględniane np. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

I w tym miejscu nasuwa się pytanie, a mianowicie co z leczeniem w placówkach prywatnych, których często ubezpieczyciel uznać nie chce? I tutaj kwestia ta została rozstrzygnięta przez SN, którego orzeczenie daje możliwość osobom poszkodowanym leczenia w prywatnych placówkach o ile tylko jest ono w konkretnej sytuacji celowe. Cały ciężar dowodu wykazania niecelowości takiego prywatnego leczenia spoczywa na ubezpieczycielu. A żeby było ciekawiej, to niektóre sądy powszechne idą nawet dalej uznając, że poszkodowany ma pełne prawo wyboru sposobu leczenia/ rehabilitacji i nie ma obowiązku korzystania w tym zakresie z publicznej służby zdrowia. Ma on prawo leczyć się tam, gdzie skuteczność leczenia będzie największa, i że takie leczenie należy uznać za celowe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: