Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zwrot kosztów dojazdu poszkodowanego do placówek medycznych

Sylwia Fota05 listopada 2018Komentarze (0)

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, podejmując leczenie siłą rzeczy zostaje zmuszony do dokonywania szeregu ,,pobocznych” (poza opłaceniem prywatnych wizyt medycznych, zabiegów, zakupu leków etc.) wydatków – m.in. kosztów dojazdu do placówek medycznych z pomocy których korzysta.

Przepis art. 444 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty w granicach objętych normalnym związkiem przyczynowym. Nie ulega wątpliwości, iż w rzeczonym ,,normalnym związku przyczynowym” pozostawać będą właśnie koszty dojazdu do placówek medycznych.

Istotnym aspektem pozostaje sposób obliczenia żądanego odszkodowania. W praktyce obserwuje się różne propozycje w tym zakresie np. (liczba przejechanych kilometrów/ 100) x średnie spalanie samochodu na 100 km x cena paliwa. Godnym uwagi – bo korzystniejszym dla poszkodowanego – sposobem dokonywania wyliczeń pozostaje skorzystanie z tzw. kalkulatora kilometrówki. Obliczenie jest bardzo proste, bowiem polega na przemnożeniu liczby przejechanych kilometrów przez zryczałtowaną stawkę – 0,8358 zł / km (samochód osobowy powyżej 900 cm³) lub 0,5214 zł / km (samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm³). Podstawą prawną w tym przypadku jest, stosowane odpowiednio tzw. Rozporządzenie w sprawie kilometrówki (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy), które wprost odnosi się, co prawda do zwrotu kosztów użytkowania pojazdu prywatnego do celów służbowych, tym niemniej może znaleźć zastosowanie w kontekście omawianego zagadnienia. Niejednokrotnie w dotychczasowej praktyce, spotykałem się z dobrowolnymi (tzn. przedsądowymi) wypłatami takich świadczeń przez Towarzystwa Ubezpieczeń, właśnie w oparciu o zastosowany ryczał 0,8358 zł za przejechany kilometr. Poza przyjęciem odpowiedniego (korzystnego dla poszkodowanego) sposobu dokonywania obliczeń, niezmiernie ważne jest wykazanie zasadności liczby przejechanych kilometrów – to z kolei zależy od danego stanu faktycznego, zakresu odniesionych obrażeń, komplikacji w zakresie leczenia etc.

Powyższy sposób dokonywania wyliczeń pozwala na pełniejsze naprawienie szkody, uwzględnia bowiem amortyzację pojazdu – zużycie części i materiałów eksploatacyjnych, zwiększony przebieg auta – a nie tylko zwrot wydatków na paliwo.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: