Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie – od kiedy odsetki?

Sylwia Fota14 grudnia 2018Komentarze (0)

Czytając przepisy dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, można zadać sobie pytanie, kiedy roszczenie o zadośćuczynienie staje się wymagalne.

Ponieważ termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony i nie wynika z właściwości zobowiązania, zastosowanie znajduje ogólna reguła wyrażona w art. 455 KC, co oznacza, że roszczenie staje się wymagalne po wezwaniu dłużnika do spełnienia świadczenia. Wskazuje na to treść Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 r. – sygnatura akt I ACa 245/15 – w którym skład orzekający stwierdził, że „roszczenie o zadośćuczynienie jest bezterminowe, a zatem wymagalność jego należy wiązać z datą wezwania pozwanego do jego spełnienia”.

Ciężko przyjąć, że roszczenie takie staje się wymagalne w chwili wyrządzenia krzywdy (choć takie rozwiązanie byłoby najbardziej korzystne dla poszkodowanego), a to z uwagi na fakt, iż podmiot zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia może nie zdawać sobie sprawy z faktu powstania krzywdy oraz jakiej wysokości zadośćuczynienia domaga się pokrzywdzony. Co więcej podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, dysponuje 30 – dniowym terminem na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, na co z pewnością będzie powoływał się w trakcie ewentualnego procesu.

W świetle powyższego, prawidłowe i szybkie zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń, może finalnie przekładać się na wysokość otrzymanych przez poszkodowanego środków. Decydować bowiem będzie o początkowym momencie naliczania na jego rzecz odsetek ustawowych za opóźnienie – co w przypadku wysokiej kwoty zadośćuczynienia oraz długiego okresu opóźnienia może posiadać znaczący wydźwięk finansowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: