Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wezwanie do zapłaty Towarzystwa Ubezpieczeń.

Sylwia Fota08 października 2018Komentarze (0)

Po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku komunikacyjnego należy go o tym fakcie zawiadomić. Dokonać tego możemy w różnych formach, począwszy od zgłoszenia telefonicznego, wypełnienia stosownego formularza na stronie ubezpieczyciela, czy wreszcie poprzez sporządzenie pisemnego zgłoszenia szkody zawierającego wezwanie do zapłaty.

Owo zgłoszenie szkody powinno zawierać następujące elementy:

  1. zawiadomienie o wypadku tzn. wskazanie miejsca i daty zdarzenia, opis okoliczności faktycznych, przebieg wypadku;
  2. wskazanie numeru rejestracyjnego samochodu i numer polisy OC sprawcy;
  3. opis obrażeń ciała i ich następstwa, określenie rozmiaru cierpień psychicznych oraz fizycznych;
  4. wskazanie jak przebiegał proces rekonwalescencji – czas spędzony w szpitalu, rehabilitacje, zabiegi;
  5. wskazanie żądanej kwoty jakiej dochodzić zamierza poszkodowany oraz z jakiego ma ona przypadać tytułu np. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych, zwrot kosztów dodatkowej specjalnej diety;
  6. załączenie dowodów: np. notatka policyjna o ile ją dysponujemy, wyrok karny skazujący sprawcę, dokumentacja medyczna – karta leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, skierowania do specjalistów, rachunki za leczenie/zakup sprzętu medycznego, rozliczenie kosztów dojazdu do placówek medycznych etc.

Zgłoszenie szkody w wyżej wymienionej formie poza walorem informacyjnym – opis wypadku, jego negatywnych następstw, wskazanie żądanej kwoty etc. – cechuje się doniosłością w zakresie określania terminu, od którego winny biec zasądzone odsetki na rzecz poszkodowanego. Jak zauważa Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 28 czerwca 2005 roku, sygn. akt I CK 7/05 –

Ciążący na zakładzie ubezpieczeń obowiązek terminowego świadczenia zależy od spełnienia dodatkowych przesłanek dotyczących współdziałania poszkodowanego, w tym zwłaszcza zgłoszenia roszczenia, oraz obiektywnych możliwości ustalenia okoliczności koniecznych do ustalenia odszkodowania. Zobowiązanie do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego, przewidzianego w art. 445 k.c., ma charakter bezterminowy, stąd też o przekształceniu go w zobowiązanie terminowe decyduje wierzyciel przez wezwanie dłużnika do wykonania.

Por. również Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 roku, sygn. akt V CKN 1331/00 – ,

Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Zgłoszenie szkody, to pierwszy krok do uzyskania należnych kwot odszkodowania czy zadośćuczynienia. Zredagowanie go w sposób prawidłowy oraz kompletne przedstawienie dowodów potwierdzających nasze twierdzenia, skutkuje oszczędnością czasu oraz pozwala na pełniejszą rekompensatę poniesionych szkód.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: