Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Sylwia Fota17 sierpnia 2020Komentarze (0)

W przypadku śmierci ofiary wypadku jej najbliższym osobom przysługiwać będzie m.in. stosowne odszkodowanie uregulowane przepisem art. 446 § 3 kc. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

1.Uprawnieni do roszczenia

Do kręgu osób, którym przysługuje przedmiotowe świadczenie należą osoby, które znajdowały się w bliskiej relacji ze zmarłym, mieszkały z nim lub mogły liczyć na jego pomoc finansową. Wśród tych osób będzie można zaliczyć dzieci tragicznie zmarłego ojca (matki), jak również wdowę/wdowca, ale także rodziców zmarłego dziecka, rodzeństwo, w przypadku gdy zmarły wspierał finansowo rodzinę (uzyskiwał dochód) lub świadczył na rzecz rodziny swoją pracą. Uprawnienie to przysługuje również osobie, która żyła z poszkodowanym w nieformalnym związku, o ile wykaże, że śmierć poszkodowanego spowodowała u uprawnionego znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

2. Podstawa przyznania świadczenia odszkodowawczego

Uzyskanie powyższego świadczenia wymaga wykazania istnienia po stronie bliskich zmarłego takiego stanu osobistego i majątkowego, który ma cechy znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Roszczenie o odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej ma charakter ściśle majątkowy, nie jest związane z kwestią kompensaty krzywdy, a z kompensatą realnej, ekonomicznej straty powiązanej ze śmiercią osoby najbliższej. Podstawą przyznania stosownego odszkodowania jest „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej”, a więc nie tylko obecnej sytuacji materialnej, lecz także utrata realnej możliwości polepszenia warunków życia i realizacji planów życiowych. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej może przejawiać się w utracie wsparcia i pomocy w różnych sytuacjach życiowych, a zwłaszcza w utracie szansy na pomoc w przyszłości. Będzie to dotyczyć zarówno sytuacji materialnej, jak i niematerialnej, np: brak opieki ze strony rodzica, który pozostał przy życiu, brak pomocy w wychowaniu dzieci, znaczny wpływ śmierci na pogorszenie zdrowia bliskiej osoby, niedołężność opiekunów zmarłej osoby.  Dlatego osoby bliskie wobec zmarłego, lecz nie utrzymujące z nim żadnych relacji osobistych i majątkowych, np. rozwiedzeni małżonkowie, co do zasady nie mają szans na uzyskanie odszkodowania.

3. Rodzaj świadczenia

Stosowne odszkodowanie jest roszczeniem samodzielnym, czyli takim, że jeżeli jest kilka osób uprawnionych do odszkodowania, np. małżonek i dzieci, każda z tych osób ma własne indywidualne roszczenie z tego tytułu, czyli jego wypłata realizowana jest na rzecz każdego z uprawnionych oddzielnie. Świadczenie to jest roszczeniem jednorazowym, mimo iż konsekwencje materialne (finansowe) dla osób bliskich mogą być długotrwałe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: