Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Stłuczka – niemożność ustalenia tożsamości poszkodowanego. Kartka za wycieraczką to za mało.

Sylwia Fota09 stycznia 2019Komentarze (0)

Jak postępować w przypadku, gdy jesteśmy sprawcami stłuczki, a nie możemy skontaktować się z właścicielem uszkodzonego pojazdu. Otóż pozostawienie za wycieraczką kartki ze wskazaniem naszych danych, nie wystarczy – tak wynika z najnowszego orzecznictwa Sądów powszechnych.

Dbałość o skuteczne przekazanie informacji poszkodowanemu spoczywa w takiej sytuacji na sprawcy, a to z uwagi chociażby na brzmienie art. 43 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z jego treścią zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia.

Do sytuacji – uznania nas za ,,zbiegłych z miejsca zdarzenia” może dojść chociażby w przypadku usunięcia pozostawionej kartki przez ,,życzliwego” przechodnia, wypadnięcia jej na skutek działania warunków atmosferycznych etc. Należy zatem przedsięwziąć dalej idące środki – takie jak zawiadomienie policji, towarzystwa ubezpieczeń w którym posiadamy wykupioną polisę OC. Takie akty staranności z pewnością uchronią nas przed roszczeniem regresowym towarzystwa ubezpieczeń.

Podobna do opisywanej sytuacja – stłuczka, niemożność skontaktowania się z poszkodowanym, pozostawienie kartki z danymi sprawcy, zaginięcie kartki, ustalenie danych sprawcy przez poszkodowanego w ,,inny sposób”, wypłata odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeń, roszczenie regresowe do sprawcy o zwrot na rzecz towarzystwa ubezpieczeń kwoty wypłaconego odszkodowania – była przedmiotem rozważań Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli a następnie Sądu Okręgowego w Sieradzu.
Poniżej, fragmenty uzasadnień orzeczeń Sądów obu instancji:

Sąd wskazał ,,iż w art. 16 ust 2 pkt. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewidziano katalog zachowań, jakie sprawca zdarzenia drogowego winien bezwarunkowo podjąć. Otóż sprawca zdarzenia może oddalić się z miejsca zdarzenia pod warunkiem, że przekaże pokrzywdzonemu informacje dotyczącą danych zakładu ubezpieczeń, numeru polisy i związane z nimi dane pojazdu w sposób zapewniający ich ujawnienie. Jest to minimum jakiego należy oczekiwać od sprawcy kolizji. Zapewnić to może np. poprzez umieszczenie informacji za wycieraczką, w drzwiach, pod klamką. Informacja ta winna zostać zabezpieczona przed zniszczeniem lub przypadkową utratą np. poprzez umieszczenie jej w foliowej torbie i przywiązanie klamki (jak zrobił to anonimowy świadek). Kumulatywnie z powyższym sprawca winien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu zakład ubezpieczeń. Informację tę może podać w drodze telefonicznej, listownej lub e-mailowej. Może on także zgłosić się do najbliższej placówki zakładu.”

Sąd orzekający podkreślił ,,iż jako rażące niedbalstwo należałoby ocenić pozostawienie luzem kartki na samochodzie, bez żadnego zabezpieczenia od zjawisk atmosferycznych, w sposób dostępny dla każdego.”

Podsumowując pozostawiona przez nas informacja winna być zabezpieczona przez przypadkowym usunięciem oraz działaniem warunków atmosferycznych, co więcej zawsze w takim przypadku dokonajmy zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeń w którym posiadamy wykupioną polisę OC.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: