Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość

Sylwia Fota07 grudnia 2018Komentarze (1)

Analizując treść art. 444 § 2 kc, pojawia się pytanie czy zmniejszenie się ,,widoków na przyszłość” może stanowić samodzielną podstawę do zasądzenia na rzecz poszkodowanego renty?

Jak zauważa się w literaturze przedmiotu pod pojęciem „zmniejszenia widoków na przyszłość” rozumieć należy zmniejszenie lub pozbawienie szansy na uzyskanie w przyszłości określonych dochodów. Zmniejszenie widoków na przyszłość pokrywa się zatem z ograniczeniem zdolności do pracy zarobkowej. Jako przykład stanów faktycznych, w których zmniejszenie widoków na przyszłość będzie jedyną przesłanką przyznania renty, wskazywane jest oszpecenie aktora (A. Szpunar, Roszczenie małoletniego, s. 532).

Pod pojęciem zmniejszenia widoków na przyszłość rozumieć należy ograniczenie możliwości osiągnięcia korzystnej sytuacji majątkowej w wyniku działań innych niż praca zarobkowa, np. zmniejszenie lub ograniczenie szansy odniesienia sukcesów sportowych albo naukowych, szansy zawarcia małżeństwa [następstwa takie mogą być także podstawą żądania zadośćuczynienia – uchw. SN (7) z 17.6.1963 r., III CO 38/62, OSNCP 1965, Nr 2, poz. 21].

Jak zauważą dr hab. Konrad Osajda (Komentarz do Kodeksu Cywilnego, art. 444 k.c, Wyd. 20) przesłance zmniejszenia widoków na przyszłość można starać się nadać samodzielne znaczenie, uznając ją za podstawę zasądzenia renty za szkody przyszłe, np. uszczerbki poniesione przez małoletniego, który w chwili zdarzenia szkodzącego nie pracował.

Podsumowując przesłanka zmniejszenia się ,,widoków na przyszłość”, tylko w niektórych stanach faktycznych może stanowić samodzielną podstawę do zasądzenia renty na rzecz poszkodowanego. W większości przypadków, posiadać będzie walor uzupełniający w stosunku do łatwiejszych do wykazania przed sądem przesłanek takich jak utrata całkowita lub częściowa zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększenia się potrzeb.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Anna 29 stycznia, 2019 o 22:55

Strasznie trudna podstawa do wykazania konkret ej kwoty roszczenia rentowego. W zasadzie moim zdaniem praktycznie bliska uznaniu sedziowskiemu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: