Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przyczynienie poszkodowanego a wysokość zadośćuczynienia

Sylwia Fota27 marca 2019Komentarze (0)

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Przyczynienie poszkodowanego do powstania szkody może spowodować zmniejszenie odszkodowania. Sprawca, lub częściej firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna za szkodę z tytułu umowy ubezpieczenia OC, wypłaci zmniejszoną sumę, proporcjonalnie do stopnia przyczynienia poszkodowanego.

W najprostszej sytuacji, wyłączną winę za wypadek ponosi jedna osoba np. kierujący pojazdem. Osoba lub osoby pokrzywdzone moją prawo do pełnego odszkodowania. Zdarzają się jednak takie zdarzenia – wypadki, kiedy to każdy z jego uczestników w jakiś sposób naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i swoim zachowaniem przyczynił się do powstania szkody.

W sytuacjach kolizji drogowej, wypadku najczęściej mamy do czynienia z nagłym, nieoczekiwanym wtargnięciem pod koła pojazdu, podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą, spożywaniem wspólnie z nim alkoholu lub innych środków odurzających, niezapięcie pasów, jazda rowerem bez odpowiedniego oświetlenia, poruszanie się pojazdem z nadmierna prędkością itp. Oczywiście głównym założeniem będzie, że okoliczności te miały negatywny wpływ na rozmiar powstałych u poszkodowanych obrażeń.

Odpowiedź na pytanie kto ponosi winę za spowodowanie wypadku drogowego przesądza nie tylko o odpowiedzialności karnej sprawcy. Ustalenie winy w procesie karnym jest istotne także z punktu widzenia prawa cywilnego, ponieważ wyrok skazujący sprawcę wypadku jest wiążący dla sądu orzekającego w sprawie o odszkodowanie. Stąd też nierzadko zachodzi konieczność, potrzeba reprezentowania pokrzywdzonego w postępowaniu karnym celem zapoznania się z opinią biegłych, szczególnie tych z zakresu rekonstrukcji wypadków codo ustalenia przebiegu wypadku czy medycyny sądowej co do ustalenia mechanizmu powstawania urazów, obrażeń i ewentualnego jej kwestionowania, jeśli tylko pojawiają się jakieś wątpliwości. Powyższe ustalenia biegłych ze sprawy karnej niejednokrotnie są następnie podnoszone w toku postępowania cywilnego przez stronę pozwaną – ubezpieczycieli celem pomniejszenia świadczeń odszkodowawczych poprzez przyczynienie poszkodowanego.

Co do zasady firmy ubezpieczeniowe często dokonują obniżenia odszkodowania w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego, częstokroć posiłkując się właśnie ustaleniami poczynionymi na etapie postępowania karnego, jednocześnie pomijając pozostałe okoliczności takie jak np. rozmiar doznanej szkody, porównanie stopnia winy stron.

Przyczynienie poszkodowanego nie zawsze wiąże się z pomniejszeniem odszkodowania(które ustalane jest procentowo), choć sądy rzadko kiedy tego dokonują. Ustalenie przyczynienia się nie nakłada na sąd obowiązku zmniejszenia odszkodowania, zaś każdorazowo wymagana jest analiza okoliczności danej sprawy. Podkreślić należy, że poszkodowany nie ma obowiązku udowadniania swojej niewinności. To na ubezpieczycieli ciąży obowiązek wykazania faktu przyczynienia się poszkodowanego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: