Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kto ponosi koszty ekspertyzy prywatnej w przypadku cesji wierzytelności odszkodowawczej

Sylwia Fota04 stycznia 2019Komentarze (0)

Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski złożył wniosek o rozpatrzenie w składzie siedmiu sędziów pytania, które budzi wątpliwości w orzecznictwie: Czy podmiotowi, który na podstawie art. 509 k.c. nabył od poszkodowanego lub jego następcy wierzytelność odszkodowawczą dotyczącą szkody komunikacyjnej, przysługuje w ramach odszkodowania należnego od ubezpieczyciela zwrot kosztu zleconej przez niego osobie trzeciej ekspertyzy prywatnej mającej na celu określenie wysokości szkody ?

W praktyce orzeczniczej sądów powszechnych zarysowały się dwa odmienne stanowiska w tym zakresie:

– pierwsze z nich aprobujące zasadność przyznania na rzecz podmiotu nabywającego wierzytelność odszkodowawczą, zwrotu kosztów zlecenia prywatnej ekspertyzy, o ile koszty te były uzasadnione i konieczne. Sądy bazują wówczas na założeniu, że skoro poszkodowany mógłby żądać zwrotu kosztów ekspertyzy prywatnej, takie uprawnienie powinno też przysługiwać jego następcy prawnemu, który zleci sporządzenie opinii.
– drugie stanowisko, negujące zasadność przyznania na rzecz podmiotu nabywającego wierzytelność odszkodowawczą, zwrotu kosztów zlecenia prywatnej ekspertyzy – traktując te koszty jako wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sędzia Iwulski podkreśla, iż rozstrzygnięcie tej rozbieżności w wykładni prawa przyczyni się do lepszej ochrony praw i interesów stron stosunków odszkodowawczych. Ponadto ułatwi sądom rozstrzyganie spraw, w których doszło do cesji wierzytelności odszkodowawczej, a jej nabywca dochodzi zwrotu poniesionych przez siebie kosztów ekspertyzy prywatnej.

Sygnatura akt III CZP 68/18

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: