Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emarketi/domains/zadoscuczynieniepowypadku.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/head.php on line 162
Koszty leczenia po wypadku - Zadośćuczynienie po wypadku

Szymon Semeniuk

aplikant radcowski

W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się problematyką dochodzenia szeroko pojętych roszczeń odszkodowawczych oraz obsługą przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach prawnych prowadzących postępowania odszkodowawcze...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Koszty leczenia po wypadku

Szymon Semeniuk02 listopada 2018Komentarze (0)

Odszkodowanie uzyskane przez poszkodowanego w następstwie uszkodzeń ciała, doznanych w wypadku komunikacyjnym obejmować może koszty leczenia w prywatnej placówce świadczącej usługi medyczne, pomimo iż podobne usługi oferowane są w ramach publicznej służby zdrowia. Wykazaniu w takim przypadku podlega, konieczność długiego oczekiwania na dane świadczenie medyczne w ramach NFZ – poprzez zeznania świadka, strony oraz fakt poniesienia kosztów z tym związanych – faktura, rachunek etc. Nie można wymagać od poszkodowanego (jak czynią to niejednokrotnie podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody) aby oczekiwał on na zabieg czy badanie, kierując się oszczędnością środków, narażając się równolegle na pogorszenie swojego stanu.

Odszkodowanie nie może być ograniczone również do kosztów zabiegów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – a więc w pewnym uproszczeniu zabiegów podstawowych, ukierunkowanych na ratowanie życia i zdrowia. Poszkodowany może domagać się pokrycia kosztów zabiegów, które nie są oferowane w ramach takiego ubezpieczenia, np. operacji plastycznej – jeżeli w wyniku wypadku jego ciało uległo oszpeceniu.

Co więcej Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odszkodowanie obejmuje koszty konsultacji u wybitnych specjalistów z danej dziedziny (tak trafnie SN w wyr. z 26.6.1969 r., II PR 217/69, OSNCP 1970, Nr 3, poz. 50). Jeśli konsultacja u takich specjalistów wymaga dojazdu, odszkodowanie obejmuje także te koszty. Racjonalnym postępowaniem jest zwrócenie się o poradę do kilku lekarzy, dlatego odszkodowanie nie jest ograniczone do kosztów konsultacji u jednego specjalisty.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: