Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kompensacja kosztów odwiedzin poszkodowanego przez osoby bliskie

Sylwia Fota07 listopada 2018Komentarze (0)

Z zagadnieniem odszkodowania za poniesione koszty dojazdów poszkodowanego na wizyty lekarskie, zabiegi, rehabilitację etc. wiąże się kwestia kompensacji kosztów odwiedzin poniesionych przez osoby bliskie.

Bardzo częstym następstwem wypadków komunikacyjnych jest konieczność hospitalizacji poszkodowanego. Naturalną konsekwencją stają się wówczas odwiedziny chorego przez osoby mu najbliższe – a to wiąże się z kosztami. Pojawia się zatem pytanie o zasadność żądania zwrotu takich kosztów przez poszkodowanego. I tu trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a to z uwagi na pewne niespójności teoretycznoprawne w zakresie konstrukcji prawnej takiego roszczenia.

Po pierwsze nie ma prawnego obowiązku odwiedzin poszkodowanego przez osoby mu najbliższe. Tym niemniej nie ulega wątpliwości, iż takie odwiedziny są naturalną reakcją rodziny, są zgodne z zasadami współżycia społecznego, pomagają w rekonwalescencji, sprzyjając szybkiemu powrotowi do zdrowia.

Po drugie należy wskazać, iż koszty wspomnianych odwiedzin, co do zasady nie stanowią bezpośrednio szkody majątkowej samego poszkodowanego tylko osób go odwiedzających.

Pomijając względy teoretycznoprawne, należy wskazać, iż orzecznictwo sądowe pozostawia pewną ,,furtkę” pozwalającą na konwalidację również i omawianej szkody.

W orzecznictwie dopuszczana jest możliwość objęcia odszkodowaniem kosztów odwiedzin bezpośrednio poszkodowanego w szpitalu. W wyr. z 7.10.1971 r., II CR 427/71, Sąd Najwyższy uznał, że: „w skład kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o których mówi art. 444 § 1 k.c., wchodzą nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie”, w szczególności koszty wizyty rodziców, gdy poszkodowanym jest dziecko. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyr. z 23.2.2016 r., Sygn akt I ACa 939/15, stwierdzając, że „odwiedziny te są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego potrzebach”. Podobny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyr. z 26.11.1991 r., sygn. akt III APr 75/91: „do kosztów objętych § 1 art. 444 należą więc m.in. koszty leczenia, urządzeń rekompensujących inwalidztwo (proteza, wózek itp.), koszty celowe komunikacji pozostające w związku z chorobą (dojazdy do szpitala, na badania), przy czym dotyczy to nie tylko poszkodowanego, ale również członków jego rodziny opiekującej się nim (w celu odwiedzin w szpitalu)”.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: