Sylwia Fota

radca prawny

Nazywam się Sylwia Fota i jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Od czerwca 2017 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

grudzień 2018

Czytając przepisy dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, można zadać sobie pytanie, kiedy roszczenie o zadośćuczynienie staje się wymagalne. Ponieważ termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony i nie wynika z właściwości zobowiązania, zastosowanie znajduje ogólna reguła wyrażona w art. 455 KC, co oznacza, że roszczenie staje się wymagalne po wezwaniu dłużnika do spełnienia świadczenia. Wskazuje na […]

Od października 2018, notatki policyjne z wypadków drogowych, dostępne będą dla zainteresowanych ubezpieczycieli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stworzonego przy współpracy UFG oraz PBUK. Nowe rozwiązanie ma za zadanie przyspieszenie wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, bowiem umożliwi szybsze ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody. Biorąc pod uwagę fakt, iż Policja średnio rocznie  sporządza ponad […]

Analizując treść art. 444 § 2 kc, pojawia się pytanie czy zmniejszenie się ,,widoków na przyszłość” może stanowić samodzielną podstawę do zasądzenia na rzecz poszkodowanego renty? Jak zauważa się w literaturze przedmiotu pod pojęciem „zmniejszenia widoków na przyszłość” rozumieć należy zmniejszenie lub pozbawienie szansy na uzyskanie w przyszłości określonych dochodów. Zmniejszenie widoków na przyszłość pokrywa […]